Schizofrenia - przyczyny, objawy, rodzaje

SchizofreniaSchizofrenia najczęściej dosięga osób młodych i ma charakter przewlekły. Jej leczenie jest procesem długotrwałym i wymagającym. Schizofrenia należy do poważniejszych zaburzeń psychicznych, które wymagają profesjonalnego leczenia oraz wsparcia ze strony najbliższych.

Przyczyny schizofrenii

Przyczyny tej choroby nie są do końca znane. Wiadomo, że predyspozycje genetyczne mają tu spore znaczenie i nie można ich lekceważyć. Na wystąpienie schizofrenii wpłynąć mogą również urazy psychiczne oraz mechaniczne urazy czaszki. Mogą na nią mieć wpływ również niektóre choroby infekcyjne.

Objawy schizofrenii

Brak spójności w postępowaniu, zaburzony tok myślenia czy dwoistość sądów to najczęściej występujące objawy, mogące świadczyć o schizofrenii. Osoby borykające się z tą chorobą dość często mogą żywić względem innych sprzeczne uczucia: miłość i niechęć mogą splatać się w jedno. Dwoistość taka widoczna jest również w postępowaniu chorego. Może ona zatem pragnąć pewnej rzeczy i unikać jej jednocześnie. Innym objawem, który często pojawia się w przypadku tej choroby, jest zobojętnienie uczuciowe, które często ma dość wybiórczy charakter. Poważniejszym sygnałem schizofrenii może być przekonanie chorego, że jego myśli nie są w rzeczywistości jego myślami, że ktoś mu je "włożył" do głowy i to wbrew jego woli. Często chorzy mają również problemy z omamami oraz z natłokiem nowych myśli, co w efekcie prowadzić może do silnego otumanienia.

Rodzaje schizofrenii

Schizofrenia jako choroba może występować w kilku odmianach. Czasami choroba ta atakuje powoli, a czasami jej objawy nasilają się w zastraszająco szybkim tempie. Ważna w przypadku tej choroby jest szybka diagnoza, dzięki której można w odpowiednim czasie rozpocząć odpowiednie leczenie. Nie można lekceważyć objawów, które są zwiastunem nadciągającej choroby. Nagła podejrzliwość i większa nieufność, brak silniejszych emocji oraz pewne wycofanie się to zazwyczaj pierwsze objawy, które dość często bywają lekceważone. Znajomi widzą, że coś złego dzieje się z daną osobą, nie mają jednak powodów sądzić, że jest to objaw choroby psychicznej. Z tego też względu wielu chorych znajduje pomoc dopiero wtedy, gdy choroba jest już dość zaawansowana.

Schizofrenia prosta

Schizofrenia prosta ma charakter przewlekły. Jej cechą charakterystyczną jest narastające zobojętnienie chorego oraz słabnące zainteresowanie najbliższym otoczeniem. Ze względu na te objawy, które przecież mogą zdarzyć się każdemu w pewnym etapie życia, choroba ta zazwyczaj wykryta zostaje dość późno. Zazwyczaj niepokojące stają się dopiero gorsze wyniki w pracy lub nauce oraz coraz większa tendencja do przebywania w samotności.

Schizofrenia urojeniowa

Schizofrenia urojeniowa występuje stosunkowo często i charakteryzuje się występowaniem omamów i urojeń, którym towarzyszą inne wspomniane już objawy schizofrenii. Chory może żyć na przykład w przekonaniu, że potrafi przewidywać przyszłość lub czytać w myślach innych ludzi. Mogą towarzyszyć mu również urojenia prześladowcze oraz przekonanie, że jest ciągle obserwowany. Wielu chorych na tę odmianę schizofrenii skarży się, że "ktoś kradnie im" myśli. Miewa również halucynacje i słyszy głosy, które popychają go do niektórych irracjonalnych działań. Osoby cierpiące na tę odmianę schizofrenii stopniowo wycofują się z życia społecznego. Maleje ich aktywność zawodowa, zaniedbują domowe obowiązki. Stają się coraz bardziej nieufni i zamknięci w sobie.

Schizofrenia hebefreniczna

Ten rodzaj schizofrenii występuje stosunkowo rzadko, jest jednak szczególnie niebezpieczny. Chorzy na tę odmianę schizofrenii przechodzą przez poważne zmiany osobowości. Najbardziej narażeni na tę chorobę są ludzie młodzi oraz osoby w okresie pokwitania. Choroba ta zazwyczaj atakuje nagle, bez wyraźniejszych wcześniejszych objawów. Osoba cierpiąca na tę dolegliwość zazwyczaj staje się bardziej aktywna i zaczyna błaznować, zaś wesołkowatemu nastrojowi dość często towarzyszy niespotykana wcześniej bezczelność. Chory zaczyna mieć problemy z okazywaniem szacunku innym, staje się również mniej obowiązkowy. Nadmierna ruchliwość jest najbardziej widocznym sygnałem tej odmiany schizofrenii. Jej skrajnym przeciwieństwem jest schizofrenia katatoniczna, która objawia się m. in. tym, że chory nagle zastyga w bezruchu.